Đi thật xa để thèm được về nhà - Samsung Galaxy Note 10

200,000₫ | SKU : 020279904176

Gọi mua hàng trực tiếp : 1800.2021 (8:00 AM - 9:00 PM)